• image

Wykładowcy

 

mariusz-jedrzejko

 

prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko pedagog i socjolog, dyrektor Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

anna-izabela-brzezinska

 

prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska, specjalista z zakresu psychologii rozwoju i edukacji, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

S.M

 

Stefan M. Kwiatkowski - wybitny polski pedagog doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych.

malgorzata-desmond

 

Małgorzata Desmond specjalista w dziedzinie Medycyny Żywienia i Dietetyki, absolwentka University of West London oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

piotr-sebastian-slusarczyk

 

Piotr Sebastian Ślusarczyk, wykładowca Instytutu Kształcenia Eko-Tur, doktorant na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, wydawca, dziennikarz i reporter.

wolanczyk

prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk, specjalista w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, Ordynator Oddziału Klinicznego Psychiatrii Wieku Rozwojowego II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, twórca Poradni Nadpobudliwości Psychoruchowej przy tej klinice, współautor wielu publikacji z zakresu zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych u dzieci.

turski

 

prof. dr hab. Łukasz Andrzej Turskifizyk, specjalizujący się w fizyce materii skondensowanej i mechanice statystycznej; popularyzator nauki i publicysta.

rrRobert Rutkowski, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, ekspert ds. uzależnień i profilaktyki zachowań ryzykownych, przewodniczący Mazowieckiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”.

andrzej-wronka


Andrzej Wronka, teolog, redaktor, prezes Stowarzyszenia Effatha, autor publikacji
m.in. o sektach, homeopatii, energoterapii.

 img 0455foto

dr hab. Jacek Kurzępa, profesor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, Twórca projektu Dolnośląski Rok Przeciwdziałania Prostytucji Nieletnich (2006), pomysłodawca projektu „Falochron” dla miasta Wrocławia

 kurtyka-chalas justyna

dr Justyna Kurtyka-Chałas, psycholog ze specjalnością kliniczną, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 michalik daria

dr Daria Michalik, adiunkt w Katedrze Matematyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 szlendak tomasz

prof. dr hab. Tomasz Szlendak, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor szeregu artykułów i opracowań naukowych, redaktor publikacji zbiorowych.

 mieszalski stefan

prof. dr hab. Stefan Mieszalski, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP, kierownik Katedry Dydaktyki Wydziału Nauk Pedagogicznych APS, redaktor naczelny kwartalnika „Ruch Pedagogiczny”.

 gajewska danuta foto wet

dr inż. Danuta Gajewska, prezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki, specjalistka w zakresie żywienia człowieka i dietetyki, adiunkt w Katedrze Dietetyki SGGW, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

 martowska katarzyna

dr Katarzyna Martowska, doktor psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, adiunkt w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 lew-starowicz zbigniew

prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz, polski lekarz psychiatra i psychoterapeuta, ekspert z zakresu seksuologii, profesor nadzwyczajny Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Konsultant Krajowy w dziedzinie seksuologii

dorota zawadzkajpg

Dorota Zawadzka, psycholog rozwojowy, autorka książek,  ambasadorka akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, była wykładowczyni w katedrze psychologii rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
w Warszawie. Znana jest z popularnego programu emitowanego na antenie telewizji TVN – „Superniania”. Współpracuje z Komitetem Ochrony Praw Dziecka.

wesolowska anna maria

Anna Maria Wesołowska, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w IV Wydziale Karnym, współautorka ustawy o świadku koronnym, ekspert od przestępczości zorganizowanej. Zainicjowała program uczestniczenia w rozprawach sądowych uczniów w wieku 15–18 lat jako formę edukacji prawnej. Występuje w programie prawniczym „Sędzia Anna Maria Wesołowska”, emitowanym przez telewizję TVN. Jest również autorką lub współautorką publikacji na temat ochrony prawnej małoletnich, skierowanych do młodzieży.

donaldson o. fred

dr O. Fred Donaldson, autor programu „Original Play”, światowej sławy specjalista w zakresie pierwotnej zabawy, międzynarodowy konsultant do spraw edukacji. Jest pionierem w zastosowaniu zabawy jako alternatywy dla walki, agresji i wykorzystywania, autorem książki „Playing by Heart: The Vision and Practice of Belonging”, nominowanej do Nagrody Pulitzera oraz autorem ”The Sanctuary Alliance” – projektu wprowadzanego i realizowanego w wielu miejscach na świecie.

baczewski grzegorz

dr Grzegorz Baczewski, doktor filozofii, teolog, anglista, a także poeta

andrzejewska anna bednarek jozef

dr Anna Andrzejewska i prof. dr hab. Józef Bednarek, pedagodzy w zakresie edukacji informatycznej i medialnej, eksperci w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni, a także wykładowcy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

gryglas foto

dr n. med. Piotr Gryglas, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
i hipertensjolog, pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego
i Angiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest również konsultantem naukowym magazynów o tematyce zdrowotnej. Od kilku lat współpracuje z telewizją TVN w charakterze eksperta ds. medycyny i zdrowia. Prowadzi liczne wykłady, szkolenia i warsztaty dla lekarzy i farmaceutów. Ceniony nauczyciel i wykładowca.

izdebski zbigniew

prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Pedagog, seksuolog, specjalista w zakresie poradnictwa rodzinnego, autor wielu badań, raportów i publikacji z zakresu seksuologii.

katarzyna lotkowska

Katarzyna Lotkowska, wiceprezes Fundacji Nowatorska Edukacja, metodyk, trener, nauczyciel-konsultant, rzeczoznawca podręczników z listy MEN.
Autorka programów „Żywa edukacja w edukacji wczesnoszkolnej” oraz „Zabawy fundamentalne dla Przedszkoli”. Jest autorką książek rozwijających twórcze myślenie oraz testów sprawdzających dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Specjalizuje się w technikach komunikacji oraz motywowaniu ludzi do podejmowania działań. Jej niekonwencjonalne sposoby przekazywania wiedzy i umiejętności cieszą się dużym uznaniem wśród uczestników spotkań. 

edyta gruszczyk-kolczyska

prof zw. dr hab. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, członek senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Autorka podręczników, książek, artykułów i skryptów akademickich m.in. pionierskiej i wielokrotnie wznawianej książki „Dziecko ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki”.

miroslaw zurek

dr Mirosław Żurek, nauczyciel akademicki wykładający m.in. zawodoznawstwo, metodykę pracy doradcy zawodowego i pedagogikę pracy , doradca zawodowy, pracownik naukowy Ośrodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu.

zytko malgorzata

dr hab. Małgorzata Żytko, profesor Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli. Współkoordynatorka w latach 2006-2011 ogólnopolskich badań monitorujących umiejętności językowe i matematyczne trzecioklasistów i ich środowiskowych oraz szkolnych uwarunkowań. Jej zainteresowania naukowe to rozwój i edukacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym, monitorowanie osiągnięć szkolnych uczniów i problematyka oceniania wspierającego uczenia się oraz kształcenie nauczycieli. Autorka i współautorka  książek i  artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych.

pyzalski jacek

dr hab. Jacek Pyżalski, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Uczestnik i koordynator ok. 50 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert edukacji medialnej – członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Jego zainteresowania badawcze związane są z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia oraz tradycyjnej przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy wśród młodzieży. W latach 2008-2012 był członkiem konsorcjum międzynarodowego badaczy cyberprzemocy (COST IS801). Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” oraz książki „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży”.

 swiecickilukasz

prof nadzw. dr hab. Łukasz Święcicki, pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, jest ordynatorem Oddziału Chorób Afektywnych. Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania jest choroba afektywna sezonowa, ale także problematyka związana z diagnostyką i terapią choroby afektywnej dwubiegunowej; po stażu w Szwecji zorganizował pierwszą Pracownię Fototerapii w Instytucie. Jest autorem i współautorem licznych prac oryginalnych i poglądowych, a także autorem pierwszej opublikowanej w Polsce monografii na temat depresji zimowej.

 

bialokoz-kalinowska i

dr n. med. Irena Białokoz-Kalinowska, specjalista chorób dzieci i alergologii, Członek Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci, konsultant medyczny Instytutu Profilaktyki i Zdrowia oraz magazynu „Dbam o zdrowie”, lekarz pediatra - alergolog w Medicover.

nawrot mirela

Mirela Nawrot, Ekspert, trener, coach. Autorka ponad 100 artykułów, współautorka programów rozwojowych dla edukacji przedszkolnej "Partnerskie przedszkole", "Optymistyczne przedszkole", "Kraina dzieci w Europie". Autorka programu "Dziecięca Kraina Kreatywności" i licznych programów szkoleniowych dla kadry kierowniczej i pedagogicznej przedszkoli. Założycielka Sieci uczących się przedszkoli "SUPEŁ", członkini Międzynarodowej Sieci Men in Childcare.

 

kwiatkowski j. krzysztof

Krzysztof J. Kwiatkowski, pedagog, prezes Stowarzyszenia Polska Szkoła Surwiwalu, autor książki „Survival po polsku”. Na co dzień pracuje z trudną młodzieżą, od 1986 roku organizuje obozy survivalowe w Bieszczadach. Wykłada metodykę resocjalizacji i jej survivalowy aspekt na wyższych uczelniach. Zajmuje się procesami wychowawczymi w rodzinie – interesuje go możliwość zastosowania metodyki survivalowej w naprawie stosunków między dziećmi a rodzicami w okresie "młodzieńczego buntu". Obszarem zainteresowania jest także survival dla osób niepełnosprawnych.

 

 


 

    

 

Kalendarz

loader

Działania naszego urzędu