• image

Wirówka. Co się dzieje z dziećmi podczas rozstania rodziców i jak można im pomóc?

W dniu 18 kwietnia 2016 r. odbył się wykład otwarty nt. „Wirówka. Co się dzieje z dziećmi podczas rozstania rodziców i jak można im pomóc?”. Wykład poprowadził Maciej Tański, jeden z pierwszych mediatorów w Polsce. Słuchacze mieli możliwość pogłębienia wiedzy m.in. na temat sytuacji dziecka podczas rozstania rodziców, jego reakcji na rozwód w zależności od wieku dziecka i in.

Maciej Tański jest mediatorem specjalizującym się w sprawach cywilnych, przede wszystkim w rodzinnych i gospodarczych oraz w sporach wewnątrzorganizacyjnych. Od 2001 roku związany z Centrum Mediacji Partners Polska (www.mediacja.org) przy Fundacji Partners Polska (www.fpp.org.pl) a od 2002 roku także z Centrum Mediacji Gospodarczej w Warszawie. Oprócz pomagania w rozwiązywaniu sporów szkoli nowych mediatorów i pomaga już praktykującym mediatorom w doskonaleniu ich umiejętności. Oprócz działalności w Polsce często pracuje za jej granicami, m.in. w Albanii, Kosowie, Jordanii, zachodnich Bałkanach i Tadżykistanie.

Jest autorem i współautorem licznych publikacji nt. mediacji o charakterze praktycznym, ostatnio „Dziecko w rozstaniu rodziców” Wyd. LexisNexis 2013.

Od 2005 jest członkiem Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

W załączeniu znajdziecie Państwo materiały z wykładu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (TańskiMaciej_Sytuacja psychologiczna dziecka w rozstaniu rodziców.pdf)Materiał z wykładu 257 Kb

Kalendarz

loader

Działania naszego urzędu