• image

"Inteligencja emocjonalna a sukces ucznia"

MARTOWSKA KATARZYNA

 

 

 

 W dniu 17 czerwca 2013 r. odbył się  wykład otwarty organizowany  ramach Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt.:

„Inteligencja emocjonalna a sukces ucznia”, który poprowadziła dr Katarzyna Martowska


dr Katarzyna Martowska jest doktorem psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, adiunktem w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W swoich badaniach zajmuje się głównie problematyką inteligencji, inteligencji emocjonalnej, kompetencji emocjonalno-społecznych oraz rolą cech osobowości w codziennym funkcjonowaniu.

Zajmuje się również konstrukcją testów i kwestionariuszy (jest współautorką m.in. testów inteligencji, testu do pomiaru stylów kierowania, kwestionariusza do pomiaru kompetencji społecznych) i adaptacją narzędzi psychologicznych (kwestionariusz osobowości, test inteligencji).

Konspekt wykładu

1.Pojęcie inteligencji emocjonalnej i jej funkcje regulacyjne

2.Komponenty inteligencji emocjonalnej

3.Znaczenie poszczególnych zdolności i umiejętności emocjonalnych w różnych kontekstach funkcjonowania ucznia w szkole (w nauce, w kontaktach z nauczycielami i rówieśnikami)

4.Miejsce inteligencji emocjonalnej wśród innych wyznaczników powodzenia szkolnego; rola inteligencji emocjonalnej jako czynnika maksymalizującego wykorzystanie posiadanych możliwości

5.Uwarunkowania inteligencji emocjonalnej – rola temperamentu dziecka i oddziaływań środowiska (w tym zwłaszcza rodzinnego)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Materiał Inteligencja emocjonalna a sukces ucznia.pdf)Materiał Inteligencja emocjonalna a sukces ucznia.pdf 2793 Kb

Kalendarz

loader

Działania naszego urzędu