W sprawnym ciele zdrowy duch - czyli o roli aktywności fizycznej w wychowaniu dzieci i młodzieży

Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek

pt. „W sprawnym ciele zdrowy duch - czyli o roli aktywności fizycznej w wychowaniu dzieci i młodzieży"

18 lutego 2019 r. o godz. 17:30

w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek.

Wykład poprowadzą wykładowczynie Akademii Wychowania Fizycznego:

dr Agnieszka Bołdak oraz dr Joanna Piotrowska.

 


Pani Agnieszka Bołdak jest doktorem nauk o kulturze fizycznej, psychologiem klinicznym, autorką wielu publikacji naukowych z zakresu psychologii aktywności fizycznej i psychologii sportu. Zainteresowania naukowe dr Agnieszki Bołdak dotyczą głównie szeroko rozumianych wzajemnych relacji między sferą fizyczną i psychiczną człowieka, w szczególności psychofizjologii stresu, odporności psychicznej, temperamentalnych i osobowościowych uwarunkowań uprawiania sportów ekstre malnych oraz problematyki obrazu własnego ciała. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu psychologii, technik relaksacyjnych oraz procesów grupowych. Jest instruktorem spadochronowym, instruktorem rekreacji ruchowej, instruktorem harcerstwa oraz instruktorem survivalu.

 

 bodak agnieszka

 

Pani Joanna Piotrowska jest doktorem nauk o kulturze fizycznej, trenerem II klasy w piłce siatkowej, trenerem Nordic Walking PFNW/INWA i Bungy Pump IOAI. Instruktorem i członkiem zarządu w UTW-AWF WARSZAWA, jak również koordynatorem projektów finansowanych przez MPiPS i MSiT. W latach 2009-2012 pełniła funkcję Członka Zarządu INWA (International Nordic Walking Federation). Jest Koordynatorem Komitetu Naukowego, autorką szkoleń, programów nordic walking oraz artykułów naukowych i branżowych z zakresu aktywności i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz osób starszych.

piotrowska joanna