• image

Dlaczego kreatywność jest ważniejsza niż inteligencja

9 marca b.r. odbył się wykład nt. "Dlaczego kreatywność jest ważniejsza niż inteligencja?". Wykład poprowadził prof. dr hab. Jan Fazlagić - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Dyrektor ds. zarządzania wiedzą w Spółce Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ekspert od zarządzania szkołą, edukacji, innowacyjności w oświacie oraz zarządzania kapitałem intelektualnym, marketingu i projektowania usług; jeden z prekursorów Knowledge Management w Polsce. Autor książki KREATYWNI W BIZNESIE (Poltext 2015). Współpracuje od niemal 15 lat z wieloma samorządami, ośrodkami doskonalenia nauczycieli szkoląc kadrę kierowniczą w oświacie. Współautor wielu ekspertyz dla firm i instytucje sektora publicznego. Stypendysta dwóch prestiżowych stypendiów Fulbright Senior Scholarship (2006-2007) oraz Marie Curie Research Fellowship (2002-2003). Autor dziesięciu książek i ponad 250 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Od 2009 roku organizuje konferencje z cyklu „Innowacyjne zarządzanie w oświacie”. 

Podczas wykładu prof. Jan Fazlagić wyjaśnił istotę kreatywności oraz różnice między kreatywnością a inteligencją. Wskazał jak mierzyć kreatywność oraz przestawił wnioski wypływające z analizy życiorysów kreatywnych osób.

 fazlagic jan1

Kalendarz

loader

Działania naszego urzędu