• image

Dlaczego zachowuję się tak, a nie inaczej, skąd to wynika i jak to wykorzystać? Typy osobowości i style zachowań według metodologii DISC

System DISC jest modelem behawioralnym, który określa główne tendencje w zachowanych ludzi. DISC pozwala nam zrozumieć nasze zachowania oraz zachowania innych ludzi zarówno w kontekście rodzinnym, towarzyskim czy zawodowym, pokazując główne jego mechanizmy .

Wiedza z tego zakresu jest przydatna głównie w komunikacji i motywacji. Opiera się na podstawowych typach osobowości Carla Gustawa Junga: ekstrawersji i introwersji. Dzięki modelowi DISC możemy zrozumieć siebie i innych po to, aby zwiększyć efektywność naszych działań. W modelu DISC wyróżnia się cztery energie kolorystyczne: czerwoną, żółtą, zieloną i niebieską, którym przypisuje się określone cechy osobowe.

Pozwala to w dość szybki i prosty sposób na ich rozpoznanie. Zakłada się, że wszystkie energie są potrzebne, każda z nich ma swoje mocne i słabe strony. Nie ma też tzw. „czystych” typów, na ogół jesteśmy mieszanką wszystkich czterech, choć uważa się, że jeden z nich jest w danym środowisku przeważający.

I tak np. w domu wśród najbliższych możemy zachowywać się jak „zielony”, ale już w środowisku zawodowym jak „czerwony”. Warto poznać te różnice w zachowanych, aby dowiedzieć się:

  • Dlaczego zachowuję się tak, a nie inaczej , skąd to wynika i jak to wykorzystać? 
  • Dlaczego inni zachowują się tak jak się zachowują? 
  • Jak mogę to wykorzystać do poprawy swoich relacji z najbliższymi i nie tylko, w codziennej komunikacji? 


Marzena Jasińska jest pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej w Sopocie

oraz Sopockiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Rekomendowany trener PTP,

dyplomowany coach SWPS-u, doradca zawodowy. Trener wielu projektów dla kadry oświatowej

w zakresie umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych, zarządzania zmianą,

zarządzania sobą w czasie, wypalenia zawodowego, konstruktywnego radzenia sobiejasinskamarzena

ze stresem i innych. Od maja 2012 związana z projektem „System doskonalenia nauczycieli

oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” jako trener.

W ramach projektu prowadzi również warsztaty na konferencjach ORE oraz

jest autorką programów spotkań konsultacyjnych dla pracowników poradni, bibliotek

i ośrodków doskonalenia pt. „Metody stosowane w procesowym wspomaganiu - coaching,

superwizja, mentoring podstawy andragogiki” oraz „Wspomaganie rozwoju szkół

z uwzględnieniem technik coachingowych”. Brała udział w pracach zespołu , którego zadaniem

było opracowanie systemu zapewniania jakości procesu wspomagania szkół w rozwoju przy ORE

.Ekspert w projekcie dotyczącym kompleksowego wspomagania szkół w powiecie nowodworskim

o tematyce coachingu w szkole. Członek zespołu roboczego ds. regionalnego systemu wsparcia szkół

- RPS „Aktywni pomorzanie” przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

Kalendarz

loader

Działania naszego urzędu