• image

Jak dzisiaj radzić sobie z wychowaniem?

      14 września 2015 r. inauguracyjnym wykładem nt. "Jak dzisiaj radzić sobie z wychowaniem?" rozpoczęła V edycję Wszechnica Edukacyjna Targówek. Bardzo duża frekwencja świadczyła o ogromnym zainteresowaniu tematem i wykładowcą - dr Aleksandrą Piotrowską. 

       dr Aleksandra Piotrowska jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyła specjalizację psychologii szkolnej (rozwojowa i wychowawcza) oraz psychologii pracy. Nieprzerwanie od października 1974 roku pracuje na Wydziale Pedagogicznym UW,a od października 2006 dodatkowo w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie. W pracy naukowej prowadzi badania m.in. dotyczące determinantów funkcjonowania pamięci człowieka, indywidualnych i rodzinnych wyznaczników dojrzałości szkolnej dziecka i jego funkcjonowania w szkole, wpływu temperamentu człowieka na jego funkcjonowanie społeczne.

       Dr Aleksandra Piotrowska podczas wykładu zwróciła uwagę na mechanizmy psychologiczne, które leżą u podłoża wszelkich wpływów społecznych, szczególnie oddziaływań wychowawczych, realizowanych przez szkołę, rodziców i grupę rówieśniczą. Rozwadze poddane zostało znaczenie niedocenianego uczenia się społecznego (przez obserwację zachowań innych osób). Uporządkowana została wiedza na tematy stosowanych powszechnie (co nie znaczy, że poprawnie) nagród i kar.

 

Kalendarz

loader

Działania naszego urzędu