• image

Wychowanie i edukacja młodego pokolenia w nauczaniu św. Jana Pawła II

W dniu 19 maja 2014 r. wygłoszony został przejmujący wykład nt. "Wychowania i edukacji młodego pokolenia w nauczaniu św. Jana Pawła II”, którego prelegentem był Pan dr Grzegorz Baczewski – doktor filozofii, teolog, anglista, a także poeta.

Kanonizacja Jana Pawła II była najwłaściwszym momentem podjęcia tego tematu.

Ojciec Święty pokazał nam wartości, które tworzą podstawy życia: prawdę, dobro, wolność. Uczył, że pełnym człowiekiem jest ten, kto dostrzega brata w każdej ludzkiej istocie i kto dochowuje wierności ładowi moralnemu. Głosił głęboki szacunek dla każdego człowieka, z jego możliwościami i ograniczeniami, z perspektywami i predyspozycjami. Dzięki temu stał się bliski sercu każdego: dziecka, młodego poszukującego człowieka, nauczyciela, rodzica, człowieka dojrzałego wiekiem.

 

Kalendarz

loader

Działania naszego urzędu