• image

O roli dobrych emocji w wychowaniu


W dniu 15 kwietnia 2013 r. wykład nt. "O roli dobrych emocji w wychowaniu" poprowadził prof. dr hab. Stefan Mieszalski - rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP, kierownik Katedry Dydaktyki Wydziału Nauk Pedagogicznych APS, redaktor naczelny kwartalnika „Ruch Pedagogiczny"

Prof. dr hab. Stefan Mieszalski jest pedagogiem zajmującym się m. in. dydaktyką ogólną, a szczególnie kulturowymi i społecznymi uwarunkowaniami szkolnej edukacji. Ważniejsze prace: Interakcje w klasie szkolnej. O społecznym funkcjonowaniu nauczyciela i uczniów (1990), O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej (1997), Uwięzić dydaktykę – czyli o pewnym modelu jej rozwoju (2003), Odmiany interakcyjności kształcenia (2007), Orientacje dydaktyczne (2010)

Towarzyszące szkolnej edukacji dobre emocje są szczególnie ważne ze względu na specyficzny charakter szkoły jako instytucji edukacyjnej oraz jej zadania zwłaszcza, że tkwią w niej czynniki, które mogą emocje te ograniczać, a nawet eliminować. Dlatego warto rozważyć, co w szkole sprzyja, a co przeciwdziała pozytywnemu nastawieniu uczniów do nauki. W tym kontekście prelegent proponuje zastanowienie się nad następującymi zagadnieniami:

• Dlaczego szkoła jest taka, jaka jest?

• Szkolna edukacja a rozwój ucznia.

• Jak szkoła może kształtować pozytywne nastawienie do nauki?

 

 

 

 

 

Kalendarz

loader

Działania naszego urzędu